Welkom bij Connections the Netherlands (CtN) Stg. CONNECTIONS THE NETHERLANDS is een nationaal apostolisch netwerk van kerken, individuele christelijke Leiders en Zendelingen met als doel het kerken en zendelingen mogelijk te maken om het evangelie van onze Here Jezus Christus aan de natiën en aan hun eigen gemeenschap te verkondigen; dit in de ruimste betekenis van het woord. Zij werkt met alle denominaties, rassen en culturen. Connections the Netherlands, Postbus 91010, 3007 MA Rotterdam Register here for the Conference! Click hier for the Conference Information!